פרובוקציה זולה: הח"כ מ'ישראל ביתנו' יבוא למחות

יוסי לוז
ב' שבט ה'תשפ"א 15/01/21
בשעה הקרובה צפוייה להתקיים שוב קבלת שבת המונית ברחובה של עיר, על פני הרחובות מרגלית וברקת, בהשתתפות רבני הקהילות • חבר הכנסת אלכס קושניר מ'ישראל ביתנו' כתב הבוקר ברשת החברתית, כי "חריש סובלת בשנים האחרונות ממגמה קיצונית של השתלטות עוינת" וצפוי לבוא ולהשתתף במחאתם

בצל הסערה סביב חוק השבת וניסוחו, השבת צפויים שוב תושבי העיר לצאת לקבלת שבת המונית ברחובה של עיר ולמחות כנגד הניסיונות לפרוץ את חומות הדת במרחב הציבורי העירוני, כאשר זו תיערך בהשתתפות רבני הקהילות וכל מי שהשבת חשובה לו.

במקביל וכפי שדיווחנו בראשית השבוע, גם השבת מטה המאבק החילוני קורא לתושבים מחוץ לעיר לבוא ולסייע במאבק נגד השבת, בשיירת רכבים ובאמצעיים פרובוקטיביים נוספים, כאשר השבוע צפוי להצטרף לשיירה זו חבר הכנסת אלכס קושניר מ'ישראל ביתנו'.

בהודעה שקרית ומסיתה שפרסם הבוקר ברשתות החברתיות כתב קושניר: "הערב בחריש-שיירת רכבים למען חריש חופשית! חריש סובלת בשנים האחרונות ממגמה קיצונית של השתלטות עוינת. עיר עם 25,000 תושבים בגידול דמוגרפי חרדי שמנתר מ-7% ל-15% בשנה אחת. תושבי העיר החילוניים סופגים פרובוקציות נגדם כל שבוע. לא נאפשר פרובוקציות נוספות של פלגים קיצוניים לעבור בשתיקה".

נציין, כי רק הבוקר, במסגרת קמפיין הבחירות, פרסמה 'ישראל ביתנו' תשדיר הסתה כנגד הציבור החרדי, בו נטען כי הוא סוחט את המדינה ומפר את הנחיות הסגר. אך בד בבד עם זאת, חבר הכנסת מהמפלגה קרא להפר הנחיות, על מנת לבוא ולהגן על צביונה החילוני של חריש.

כאמור, בשעה הקרובה תערך קבלת שבת המונית ברחובה של עיר, על פני רחוב מרגלית, כאשר הנשים תעמודנה על פני רחוב ברקת – והיא צפויה להתחיל בשעה 16:20, כאשר זו תערך תחת הכותרת של "הנפת דגל שמירת השבת בעירנו חריש תובב"א".